Nieuwe Vooruitgang december verschenen!

Vandaag is de Vooruitgang van december bij u op de deurmat gevallen. Dit nummer staat weer boordevol interessante artikelen met onderwerpen als een mini-dossier over huidproblemen, het verhaal van Berto Bisschop die ALS heeft én voor een stoma koos en een tweeluik over de bezoekdienst. U kunt de Vooruitgang ook digitaal lezen op onze website.    Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 8 december 2017

Roep om meer openbare toiletten

Het is een veelgehoorde klacht van buikpatiënten. Het grote tekort aan openbare toiletten in Nederland. De Stomavereniging maakt zich samen met de MLDS en andere patiëntenverenigingen (CCUVN, PDSB, Stomavereniging, SPKS) en Ieder(in) sterk om het grote tekort aan openbare toiletten aan te pakken. Dat doen we door de krachten te bundelen en met verschillende partijen om   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 22 november 2017

De begroting voor 2018 is besproken en goedgekeurd. Daarnaast is het strategisch meerjarenplan 2018-2020 en jaarplan voor 2018 goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 27 september 2017

Diverse scenario’s met betrekking tot de toekomst van de Stoma Zorgwijzer zijn besproken. Daarnaast is het concept strategisch meerjarenplan 2018-202 en jaarplan 2018 doorgenomen. Ook zijn ideeën voor een mogelijke samenwerking met Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) besproken.  

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 14 juni 2017

Tijdens deze vergadering zijn de resultaten van de Werkgroep Kwaliteitsverbetering Stoma Hulpmiddelen gepresenteerd. Hierbij kwamen onder andere het Generiek Kwaliteitskader en de Module Stoma Hulpmiddelen aan bod en wat hiervoor nog gedaan moet worden. Daarnaast is de impact van deze initiatieven op de toekomst verkend.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 10 mei 2017

Tijdens deze vergadering is het rapport inzake de jaarrekening 2016, inclusief bestuursverslag besproken en toegelicht. Vervolgens is de jaarrekening en het bestuursverslag goedgekeurd. Ook het inhoudelijk jaarverslag van 2016 is besproken en goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 28 februari 2017

Er zijn diverse financiële scenario’s besproken met het oog op de toekomst. Op basis hiervan is geconcludeerd dat momenteel geen extra maatregelen hoeven worden genomen. Daarnaast is de herziene begroting 2017 en herziene meerjarenbegroting 2017-2020 goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Deelnemers gezocht voor studie naar bestrijding ontlastingsproblemen

Heeft u een stoma en vaak problemen bij de ontlasting? Dan is dit onderzoek van de SPKS misschien wat voor u! Bij deze studie wordt met behulp van een app op uw smartphone onderzocht welke klachten u heeft. Denk bijvoorbeeld aan ontlasting die heel vaak komt of juist heel weinig, of hoge output. Vervolgens wordt   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 28 november 2017

Uitreiking certificaten Stoma Zorgwijzer

De Stomavereniging feliciteert de ziekenhuizen die dit jaar het groene vinkje voor stomazorg krijgen. Voor darmstomazorg gaan de felicitaties uit naar 77 van de 78 en voor urinestomazorg naar 63 van de 71 deelnemende ziekenhuizen. In een aantal regio’s zijn de oorkondes met het groene vinkje van de Stoma Zorgwijzer persoonlijk uitgereikt aan de stomapoli’s,   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 14 november 2017

Stomamateriaal dat precies bij u past

De Stomavereniging heeft samen met andere partijen afspraken gemaakt over het voorschrijven van stomamaterialen. Kern is dat het functioneren van u als stomadrager centraal staat. De afspraken zijn vastgelegd in een kwaliteitsregister. En nu? We verwachten dat alle zorgverleners en medisch speciaalzaken die te maken hebben met stomazorg binnen vijf jaar met de nieuwe methode   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 9 november 2017