Deel deze pagina

Onderzoek en innovatie

De Stomavereniging vindt het belangrijk dat de stomazorg en de kwaliteit van leven van stomadragers, steeds beter worden. Wij volgen en steunen dan ook allerlei vormen van onderzoek, uiteenlopende innovaties van zowel fabrikanten als stomadragers en we doen online onderzoek onder onze eigen achterban met het stomapanel. Want samen weten we meer!

Doelstellingen onderzoek en innovatie

Voor de komende jaren hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:

  • We brengen knelpunten in kaart en stimuleren onderzoek en innovaties op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.
  • Bij wetenschappelijke onderzoeken die voor stomadragers belangrijk zijn, participeert de Stomavereniging actief vanuit patiëntperspectief.
  • We informeren mensen met een stoma of pouch over innovaties op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.

Onderzoeksagenda

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch. Om dit te helpen realiseren, wil de Stomavereniging een actieve rol spelen bij het stimuleren van onderzoek en innovaties. Een eigen onderzoeks- en innovatieagenda waarmee verbetertrajecten kunnen worden gestimuleerd, helpt daarbij.

De onderzoeksagenda is een samenwerkings product tussen stomadragers en relevante stake holders, te weten: onderzoekers, stomaverpleegkundigen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, dietisten, huidtherapeuten en vertegenwoordigers van leveranciers en fabrikanten van stomahulpmiddelen.

Belangrijke speerpunten in de onderzoeksagenda zijn:

  • Patiënt empowerment in relatie tot samen beslissen
  • Toegankelijkheid van stomazorg in de hele keten
  • Opname van voedingsstoffen en medicatie
  • Huidproblematiek
  • Parastomale hernia (stomabreuk)

De onderzoeksagenda is hier te downloaden.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat precies volgens een bepaalde methode wordt uitgevoerd. Bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stoma’s worden bijvoorbeeld bestaande of nieuwe operatietechnieken, medicijnen, voedingsmiddelen of materialen onderzocht volgens een methode of techniek die vooraf is bepaald. Een andere naam voor wetenschappelijk onderzoek is een studie of trial.

Onderzoek draagt bij aan meer kennis en daardoor betere stomazorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een stoma. De Stomavereniging vindt wetenschappelijk onderzoek dan ook heel belangrijk. We leveren waar mogelijk een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek waarbij de input van patiënten gewenst is. Bovendien vragen we aandacht voor het patiëntenperspectief bij onderzoeken enstudies. We helpen de onderzoeken onder de aandacht te brengen bij onze achterban, bijvoorbeeld door oproepen te doen op onze website.

Lees meer informatie over:

menu