Deel deze pagina

Praatkaarten over stoma

De Stomavereniging heeft samen met Pharos en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zogeheten praatkaarten ontwikkeld. De praatkaarten helpen artsen en verpleegkundigen om beter uitleg te geven aan mensen die een stoma krijgen, maar moeite hebben om medische informatie te begrijpen. Bijvoorbeeld doordat ze de taal (nog) niet spreken.

Als je een stoma krijgt of problemen met je stoma hebt, is goede begeleiding en uitleg essentieel om de juiste keuzes te maken. Maar wat als je de informatie of uitleg niet begrijpt? Deze praatkaarten helpen artsen en verpleegkundigen om uitleg te geven over bijvoorbeeld urinestoma’s en seksualiteit bij een stoma.

Duidelijke informatie essentieel

Uit onderzoek blijkt dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of die de Nederlandse taal niet goed spreken, minder uitgebreide voorlichting krijgen. Ze begrijpen immers minder goed wat de arts of verpleegkundige ze vertelt. Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze mensen adviezen niet goed opvolgen, langer doorlopen met problemen, afhankelijker zijn van anderen en hun stoma minder goed kunnen verzorgen. Kortom, hun kwaliteit van leven en hun gezondheid hebben er onder te lijden. Met de praatkaarten wil de Stomavereniging de situatie van deze groep mensen helpen verbeteren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is praatkaarten-darmkanker-1-1024x896.jpg

Getest door taalambassadeurs

Bij de ontwikkeling van de praatkaarten is advies gevraagd aan mensen met een stoma, stomaverpleegkundigen, artsen en zogenaamde taalambassadeurs. Taalambassadeurs zijn mensen die zelf laag gezondheidsvaardig zijn en dus medische informatie mogelijk minder goed begrijpen. Het taalgebruik op de praatkaarten is eenvoudig en overzichtelijke tekeningen geven duidelijke uitleg over allerlei aspecten van een stoma.

Praatkaarten downloaden

Via onderstaande links kun je de praatkaarten downloaden:

Ook is het mogelijk om een set praatkaarten aan te vragen via info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘praatkaarten’.

Hoe gebruik je praatkaarten?

Deze praatkaarten worden beschikbaar gesteld aan zorgverleners (zoals artsen en stomaverpleegkundigen). Je kunt de praatkaarten bestellen bij de Stomavereniging via info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘praatkaarten’.

Geaccrediteerde trainingen

Er worden geaccrediteerde trainingen over beperkte gezondheidsvaardigheden en gebruik van praatkaarten georganiseerd. Data en aanmeldingsmogelijkheid staan op de website van Pharos.

https://vimeo.com/527750185

menu