Het vinden van passend stomamateriaal kan een langdurig proces zijn, blijkt uit onderzoek van de Stomavereniging onder 2.214 stomadragers. Slechts 1 op de 6 mensen vindt binnen een maand stomamateriaal dat past. 1 op 5 zoekt langer dan een jaar en wisselt soms wel 5 maal of vaker van stomamateriaal. De Stomavereniging pleit daarom voor betere afstemming met stomadragers bij het aanmeten van het stomamateriaal. Dit kan veel complicaties zoals lekkages en huidproblemen voorkomen en draagt bij aan het vermijden van onnodige zorgkosten.

Waarom is passend materiaal zo belangrijk?

Voor stomadragers is passend materiaal belangrijk omdat het in grote mate de kwaliteit van leven bepaalt. Passend materiaal zorgt ervoor dat bijvoorbeeld lekkages en huidproblemen minder vaak voorkomen. Voor zorgverleners is het belangrijk, omdat zij dan niet bezig hoeven te zijn met het oplossen van onnodig leed. Tevens zijn zorgverzekeraars en de samenleving als geheel erbij gebaat, vanwege de uiteindelijk lagere kosten.

Stomazorg is maatwerk

Het traject van aanmeten van stomamateriaal verloopt niet voor iedereen hetzelfde. Uit het onderzoek blijkt dat volgens 4 op de 10 stomadragers niet helemaal goed is meegedacht bij het vinden van een passende oplossing. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven: Eén deelnemer reageerde: “Hoeveel keer ik ben gewisseld weet ik niet maar wel heel vaak in verband met lekkages. Ik ben gestopt met zoeken naar ander materiaal en neem de lekkages op de koop toe.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het traject van aanmeten over het algemeen langer duurt bij mensen met een ileostoma dan voor mensen met een colo- of urinestoma. Lekkages zijn veruit de belangrijkste redenen om over te stappen. Huidproblemen en comfort komen op de tweede en derde plaats. Verder speelt pancaking (ophoping van ontlasting voor de ingang van de stoma) een rol voor mensen met een colostoma.

Functioneringsgerichte aanspraak

Voor het voorschrijven van stomamaterialen en hulpmiddelen gelden sinds vorig jaar nieuwe afspraken. Deze zijn gemaakt met alle partijen betrokken bij de (stoma)hulpmiddelenzorg. Insteek is dat (stoma)hulpmiddelen functioneringsgericht moeten worden voorgeschreven. Dit betekent dat een stomaverpleegkundige samen met de stomadrager kijkt welk materiaal het beste past bij zijn of haar situatie. De afspraken die met alle partijen zijn gemaakt moeten volgens de Stomavereniging nog beter worden nageleefd. Daarbij is het ook belangrijk dat stomaverpleegkundige zorg voor iedereen toegankelijk is. De weg hiernaartoe, zo blijkt uit het onderzoek, wordt nu niet altijd gevonden.

Over het onderzoek

In totaal deden 2.214 mensen met een stoma aan het onderzoek mee. 2 van de 3 deelnemers waren ouder dan 65 jaar. Bij de meeste deelnemers (ongeveer een kwart) vond de aanleg van de stoma 6 tot 10 jaar geleden plaats. 20% van de deelnemers werd behandeld in een universitair medisch centrum of een ziekenhuis gericht op kankerzorg. In ongeveer evenveel gevallen was er sprake van een spoedingreep.

Meer lezen?

Tags:
  • Deel dit bericht via