Commissie wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Sinds het begin van 2018 geeft de commissie wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de Stomavereniging advies over wetenschappelijke onderzoeken en richtlijnen. Ook levert de commissie aandachtspunten aan voor kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen. In 2017 ging het om het meelezen van meerdere voorstellen voor het voorkomen van verklevingen (adhesies) en het inbrengen van agendapunten voor de kennisagenda van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde.

De commissie bestaat momenteel uit vijf mensen en wordt begeleid door een medewerker van het landelijk bureau van de Stomavereniging.

Het beoordelen van onderzoeksvoorstellen en meelezen met richtlijnen vraagt om expertise. Daarom zorgen we er ook voor dat onze commissieleden geschoold zijn. Zo kunnen zij hun werk goed doen.