Deel deze pagina

Missie en strategie

De Stomavereniging is een vrijwilligersorganisatie die werkt met een Verenigingsbestuur (kortweg het bestuur) en een Ledenraad. Het bestuur zet samen met de directeur de beleidslijnen uit. De Ledenraad is de toezichthouder.

Missie

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch.

Strategisch meerjarenplan

De Stomavereniging zet haar missie en kerntaken in het meerjarenbeleidsplan. Elk jaar verschijnt er een jaarplan waarin de hoofdlijnen van beleid verder zijn uitgewerkt.

Lees hier het Strategisch Meerjarenplan 2017-2020

Waar gaat de Stomavereniging voor?

  • De Stomavereniging dwingt goede en toegankelijke stomazorg af.
  • De Stomavereniging is het platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
  • De Stomavereniging stimuleert innovatie op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.
  • De Stomavereniging signaleert maatschappelijke knelpunten en neemt deze weg.
  • De Stomavereniging realiseert strategische samenwerkingsverbanden en financieringsarrangementen.
menu