Doneren of schenken

De Stomavereniging is dé patiëntenvereniging voor en door mensen met een stoma of pouch. Samen maken wij ons sterk voor goede stomazorg in ziekenhuizen, kwalitatief goede en betaalbare stomamaterialen en optimale kwaliteit van leven voor iedereen met een stoma of pouch.

De Stomavereniging kan haar werk doen door contributie van leden, subsidies, giften en donaties. Wilt u ons hierbij helpen? Word dan donateur van de Stomavereniging. U kunt onze vereniging, nu en in de toekomst, op verschillende manieren steunen:

Eenmalige gift

Steun de Stomavereniging met een eenmalige donatie. U kunt het bedrag waarmee u ons wilt steunen overmaken naar NL09ABNA0589621300 t.n.v. de Stomavereniging. Betaalt u liever via een machtiging? Vul hiervoor het ‘Word donateur-formulier’ in.

Word donateur

U kunt ook jaarlijks of per maand een vast bedrag doneren via automatische incasso. Vul hiervoor het ‘Word donateur-formulier’ in.

Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke schenking steunt u de Stomavereniging met belastingvoordeel. Als u 5 jaar lang jaarlijks een vast bedrag doneert, kunt u dit aftrekken van de belasting. Dit betekent dat u een derde tot de helft van uw gift terugkrijgt. Een periodieke gift legt u vast via een schenkingsovereenkomst.

Belastingvoordeel berekenen

Hoe meer u doneert, des te groter uw belastingvoordeel. Stel u doneert €10,- per maand. Dat is gelijk aan €120,- per jaar (12 maanden x €10,- = €120,-). Als u onder het inkomstenbelastingtarief van 42% valt, dan kunt u €50,- van de Belastingdienst terugkrijgen. Maar u kunt dit voordeel ook aan de Stomavereniging gunnen. Zie onderstaand rekenvoorbeeld bij een inkomensbelastingtarief van 42%:

Zonder schenkingsovereenkomst  Met schenkingsovereenkomst
Jaarlijkse schenking €120,- Jaarlijkse schenking €206,-
Uw teruggave belasting €0,- Uw teruggave belasting €86,-
Netto schenking €120,- Netto schenking €120,-

Schenkingsovereenkomst

U kunt het formulier voor de schenkingsovereenkomst en de toelichting hier downloaden. Stuur dit formulier met een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs en dat van uw eventuele echtgenoot/geregistreerd partner naar:

Stomavereniging
Randhoeve 221
3995 GA Houten

Testament

Het is ook mogelijk om de Stomavereniging in uw testament op te nemen. U kunt kiezen uit een nalatenschap (erfenis) of een vast bedrag (legaat). Wilt u de Stomavereniging opnemen in uw testament? Dan kunt u dat vastleggen bij uw notaris. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Diana van Mechelen: d.vanmechelen@stomavereniging.nl of 030 634 3910.

Meer informatie testament

Meer informatie over het maken van een testament en nalaten vindt u op www.TestamentTest.nl. Hier kunt u kosteloos een persoonlijk testamentadvies met een toelichting krijgen. Deze site is ontwikkeld in samenwerking met VFI Goede Doelen (brancheorganisatie goede doelen).

ANBI status

De Stomavereniging heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de organisatie geen erfbelasting (het vroegere successierecht) hoeft te betalen over giften, erfstellingen en legaten. Alles wat u nalaat aan de Stomavereniging komt direct ten goede van onze werkzaamheden. Wilt u dat we met het bedrag dat u voor ons reserveert iets speciaals doen? Dat kunt u ook opnemen in uw nalatenschap.