Word lid of doneer
Word lid of doneer

Kan ik ook een stomaplug dragen zonder irrigeren of spoelen?

De plug kan ook gebruikt worden wanneer je niet spoelt. Maar sommige mensen geven aan dan veel druk te ervaren. Je kunt hierover het beste advies inwinnen bij de stomaverpleegkundige. Daarnaast kun je vragen over het spoelen ook voorleggen aan onze werkgroep ‘Irrigeren’. Zij kunnen vertellen over hun ervaringen met spoelen. Stuur hiervoor een mail naar info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘Werkgroep Irrigeren’.