Bericht Ledenraad vergadering 10 mei 2017

Tijdens deze vergadering is het rapport inzake de jaarrekening 2016, inclusief bestuursverslag besproken en toegelicht. Vervolgens is de jaarrekening en het bestuursverslag goedgekeurd. Ook het inhoudelijk jaarverslag van 2016 is besproken en goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Bericht Ledenraad vergadering 28 februari 2017

Er zijn diverse financiële scenario’s besproken met het oog op de toekomst. Op basis hiervan is geconcludeerd dat momenteel geen extra maatregelen hoeven worden genomen. Daarnaast is de herziene begroting 2017 en herziene meerjarenbegroting 2017-2020 goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2017

Deelnemers gezocht voor studie naar bestrijding ontlastingsproblemen

Heeft u een stoma en vaak problemen bij de ontlasting? Dan is dit onderzoek van de SPKS misschien wat voor u! Bij deze studie wordt met behulp van een app op uw smartphone onderzocht welke klachten u heeft. Denk bijvoorbeeld aan ontlasting die heel vaak komt of juist heel weinig, of hoge output. Vervolgens wordt   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 28 november 2017

Uitreiking certificaten Stoma Zorgwijzer

De Stomavereniging feliciteert de ziekenhuizen die dit jaar het groene vinkje voor stomazorg krijgen. Voor darmstomazorg gaan de felicitaties uit naar 77 van de 78 en voor urinestomazorg naar 63 van de 71 deelnemende ziekenhuizen. In een aantal regio’s zijn de oorkondes met het groene vinkje van de Stoma Zorgwijzer persoonlijk uitgereikt aan de stomapoli’s,   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 14 november 2017

Stomamateriaal dat precies bij u past

De Stomavereniging heeft samen met andere partijen afspraken gemaakt over het voorschrijven van stomamaterialen. Kern is dat het functioneren van u als stomadrager centraal staat. De afspraken zijn vastgelegd in een kwaliteitsregister. En nu? We verwachten dat alle zorgverleners en medisch speciaalzaken die te maken hebben met stomazorg binnen vijf jaar met de nieuwe methode   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 9 november 2017

Vrijwilliger Arie van Noordenne krijgt lintje

Op 4 november werd Arie van Noordenne, bezoeker, regionaal bestuurslid en regiocoördinator lotgenotencontact Zuid-Holland, in zijn woonplaats Hardinxveld Giessendam koninklijk onderscheiden voor zijn vele bestuurswerk voor diverse organisaties, waaronder de Stomavereniging. Van Noordenne is sinds 2011 actief voor onze vereniging, waarvoor hij zich altijd met enthousiasme, geestdrift en een grote betrokkenheid inzet. Ook was hij   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

Stand van zaken ‘Waar kan ik naar de wc’

De Stomavereniging maakt zich samen met de Maag Darm Lever Stichting en een aantal patiëntenverenigingen (CCUVN, PDSB, SPKS) en Ieder(in) sterk om het grote tekort aan openbare toiletten aan te pakken. Dat doen we door de krachten te bundelen en met verschillende partijen om de tafel te gaan om te komen tot meer openbare toiletten   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

Stomazorg ziekenhuizen in 5 jaar flink verbeterd

De Stoma Zorgwijzer bestaat dit jaar 5 jaar. Een mooie mijlpaal en ook een goed moment om te stoppen. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, samen met de ziekenhuizen. Nu is het tijd voor de Stomavereniging om zich op andere projecten te richten. Een belangrijk speerpunt de komende jaren wordt het verbeteren van de   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

Peilingen 2017

Hieronder staan de uitkomsten van de onderzoeken die door de Stomavereniging in 2017 zijn gepubliceerd. Klik op de naam om het rapport of artikel te downloaden. Peiling januari 2017: Kleding Welke problemen ervaren mensen met een stoma bij hun kledingkeuze? Hoe gaan mensen hiermee om? En welke oplossingen zijn denkbaar? In 2016 deed de Stomavereniging   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017

Regeerakkoord mogelijk nadelig voor patiënten

De Stomavereniging is niet blij met de afspraken die in het regeerakkoord staan met betrekking tot de BTW verhoging op genees- en hulpmiddelen en selectieve zorginkoop bij hulpmiddelen. De Stomavereniging is benieuwd naar de concrete plannen van dit kabinet en hoe deze zich verhouden met de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 7 november 2017