Word lid of doneer
Word lid of doneer

Wat wordt er vergoed?

Basisverzekering

De zorgverzekering bestaat uit twee delen: de basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering. Je bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten, een aanvullende verzekering is vrijwillig. De meeste zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat geldt ook voor stomadragers.

Eigen risico

Wel geldt een eigen risico van 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro van de kosten die je in een jaar maakt, zelf moet betalen. Het maakt niet uit of dit is voor een controle in het ziekenhuis of stomamaterialen. Bezoeken aan de huisarts vallen weer niet onder het eigen risico.

Welke stomamaterialen worden vergoed vanuit de basisverzekering

 • Stomamaterialen, zoals stomaplakken en –zakken.
 • Huidbeschermende crèmes en poeders.
 • Beschermfilmlaag.
 • Pasta-opvulringen, pasta’s en aandrukringen.
 • Onsteriele gaasjes, ook wel reinigingsdoekjes genoemd.
 • Een breukband bij een parastomale hernia (alleen op indicatie).

Let op

Neem je materialen of hulpmiddelen af bij een leverancier waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft? Dan betaal je de kosten (gedeeltelijk) zelf.

Welke stomamaterialen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering?

 • Speciale schoonmaakmiddelen voor huidreiniging, anders dan de non-woven gaasjes.
 • Desinfectiemiddelen.
 • Geurmiddelen.
 • Speciale kleding of beschermende banden en hoesjes.
 • Onderleggers.

Uitzonderingen

Voor onderleggers kan soms een uitzondering worden gemaakt. Dat kan als je last hebt van verlies van bloed, ontstekingsvocht, urine of ontlasting. Het gaat dan om een bijzondere individuele zorgvraag.

De afspraken die zijn gemaakt in de Module Stoma Hulpmiddelen hebben geen invloed op de vergoeding van deze middelen. Deze zijn namelijk uitgesloten van vergoeding. Een aantal zorgverzekeraars geeft aan dat in zeer uitzonderlijke gevallen een verzoek tot vergoeding kan worden ingediend, wat individueel kan worden beoordeeld. Er zijn ook zorgverzekeraars die aangeven dat vergoeding van deze middelen in geen enkel geval wordt gedaan.

Zijn er voorwaarden verbonden aan de vergoeding?

Voor de vergoeding van een breukband of broek is een aanvraag tot machtiging nodig. Hierin staat de reden waarom je de voorzieningen nodig hebt. Vraag dit aan je behandelend arts of je stomaverpleegkundige. Met deze aanvraag kun je contact opnemen met een leverancier.

Wat is persoonlijk normaalgebruik of normgebruik?

Zorgverzekeraars gebruiken in hun polis zogenaamde richtlijnen voor normgebruik. De term ‘normgebruik’ kan zorgen voor verwarring. Met de komst van de Module Stoma Hulpmiddelen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de gebruikte termen. Er is afgesproken om te spreken over persoonlijk normaal gebruik. Hiermee wordt door de stomaverpleegkundige vastgesteld hoeveel plakken en zakken passen bij een persoon. Dat aantal kan in de loop van de tijd ook veranderen.

In de hulpmiddelenreglementen van de zorgverzekeraars 2021 wordt nog steeds gesproken over het normgebruik. Zorgverzekeraars geven aan dat er kan worden afgeweken van de normen als goed wordt aangegeven waarom.

Gebruik je meer?

Je kunt worden gebeld door je leverancier die je vragen stelt over het gebruik van je hulpmiddelen. De leveranciers hebben goed zicht op wat je persoonlijk normaal gebruik is en kunnen zien wanneer je veel meer gaat gebruiken. Dat is vaak het moment dat ze je bellen en samen de oorzaak bespreken. Soms wordt voorgesteld om ander materiaal te gebruiken om problemen op te lossen. Of je krijgt het advies om contact op te nemen met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis. Als het goed is, gebeurt dit in goed onderling overleg. Zo niet, neem dan contact op met de Stomavereniging.