Word lid of doneer
Word lid of doneer

Zorgverzekering

Het is wettelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Je krijgt dan een basispakket aan zorg. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Er zijn diverse belangrijke partijen als het om je zorgverzekering gaat.

Premie basisverzekering

Voor de zorg uit het basispakket betaal je een vast bedrag aan je zorgverzekeraar. Dit heet de nominale premie. Je zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Je werkgever of uitkeringsinstantie betaalt ook een deel voor je zorg. Dit deel is afhankelijk van je inkomen.

De zorgverzekeraars stellen zelf de (nominale) zorgpremie vast. De maandelijkse premie kan dus per zorgverzekeraar verschillen. Er is ook geregeld welke hulpmiddelen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zitten.

Verplicht eigen risico

Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Maar je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico geeft de zorgverzekeraar korting op de premie die je maandelijks moet betalen.

Voor 2020 blijft het verplicht eigen risico €385,00. Dit betekent dat je de eerste €385,00 aan zorgkosten zelf moet betalen. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen. Dit voorkomt volledige afschrijving van het eigen risico aan het begin van het jaar (voor bijvoorbeeld aanschaf van stomamateriaal). Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Stomamateriaal en verplicht eigen risico

Het eigen risico wordt ook gebruikt voor het bestellen van stomamateriaal. Sommige verzekeraars betalen eerst het materiaal en brengen dan €385,00 bij je in rekening. Andere verzekeraars vragen direct of je €385,00 wilt betalen. Als je het eigen risico hebt betaald, wordt de rest van het stomamateriaal weer vergoed uit je zorgverzekering. Het is dus niet zo dat het stomamateriaal niet wordt vergoed, maar iedere verzekerde moet eerst het eigen risico betalen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van jouw zorgverzekering. Elk jaar moet de zorgtoeslag opnieuw worden aangevraagd als er iets is gewijzigd in jouw situatie. De zorgtoeslag wordt uitgekeerd door de belastingdienst. Kijk hier voor alle informatie over het aanvragen van zorgtoeslag.