Zorgverzekering

Het is wettelijk verplicht om een zorgverzekering te hebben. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. U krijgt dan een basispakket aan zorg. Daarnaast is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Er zijn diverse belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat. En wist u dat u zelf ook een belangrijke rol heeft? Lees hierover meer informatie in de folder van het ministerie van VWS.

Premie basisverzekering

Voor de zorg uit het basispakket betaalt u een vast bedrag, direct aan uw zorgverzekeraar. Dit heet de nominale premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt ook een deel voor uw zorg. Dit deel is afhankelijk van uw inkomen.

De zorgverzekeraars stellen zelf de (nominale) zorgpremie vast. De maandelijkse premie kan dus per zorgverzekeraar verschillen. Er is ook geregeld welke hulpmiddelen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zitten.

Verplicht eigen risico

Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Maar u kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Bij een hoger eigen risico, geeft de zorgverzekeraar korting op de premie die u maandelijks moet betalen.

Voor 2019 blijft het verplicht eigen risico €385,00. Dit betekent dat u de eerste €385,00 aan zorgkosten zelf moet betalen. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen. Dit voorkomt volledige afschrijving van het eigen risico aan het begin van het jaar (voor bijvoorbeeld aanschaf van stomamateriaal). Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Stomamateriaal en verplicht eigen risico

Het eigen risico wordt ook gebruikt voor het bestellen van stomamateriaal. Sommige verzekeraars betalen eerst het materiaal en brengen dan €385,00 bij u in rekening. Andere verzekeraars vragen direct of u €385,00 wilt betalen. Als u het eigen risico heeft betaald, wordt de rest van het stomamateriaal weer vergoed uit uw zorgverzekering. Het is dus niet zo dat het stomamateriaal niet wordt vergoed, maar iedere verzekerde moet eerst het eigen risico betalen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Elk jaar moet de zorgtoeslag opnieuw worden aangevraagd als er iets is gewijzigd in uw situatie. De zorgtoeslag wordt uitgekeerd door de belastingdienst. Kijk hier voor alle informatie over het aanvragen van zorgtoeslag voor 2019.

FAQ Zorgverzekering

Kijk ook eens bij onze FAQ over zorgverzekering met o.a. vragen zoals:

Lees meer informatie