Ledenraad vergadering 17 juni 2015

Op woensdag 17 juni vond het Strategisch Beraad van de Ledenraad plaats. Het Strategisch Beraad is onderdeel van de strategische cyclus en is bedoeld om een oordeel te vormen over het concept strategische plan. In dit kader is de actualisatie van het strategisch meerjarenplan 2016-2018 besproken. De strategische doelstellingen die aan bod zijn gekomen, worden   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2016

Bijna driekwart stomadragers wil inzicht in kosten, maar krijgt dit niet

Transparantie kosten stomamateriaal ontbreekt Zes op de tien stomadragers heeft geen inzicht in de kosten van het gebruikte stomamateriaal, terwijl driekwart dit wel wil. Dit blijkt uit onderzoek van de Stomavereniging naar het gebruik en de vergoedingen van stomamaterialen onder bijna 800 mensen met een stoma. “Zonder inzicht is er nog altijd geen sprake van   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Operatierobot helpt chirurg veiliger te opereren!

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen worden sinds dit jaar goed- en kwaadaardige aandoeningen in de dikke darm en endeldarm geopereerd met de da Vinci Xi Robot. Deze robot kan ook ingezet worden bij de behandeling van perineale hernia’s, dat zijn technisch erg lastige breuken die ontstaan wanneer bij de patiënt de endeldarm en de   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

CZ in hoger beroep in het gelijk gesteld

CZ is door de rechter in het Hoger Beroep tegen fabrikant Hollister B.V. in het gelijk gesteld. Dit betekent dat CZ in het kader van de inkoop van stomamaterialen (zoals dat vorig jaar was vormgegeven) niet wordt gezien als een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet. Het hof heeft niet beoordeeld of het   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Betere stomazorg na werkbezoeken aan LUMC

Verbetering van de stomazorg, dat was het doel van het werkbezoektraject van de Stomavereniging aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Eind 2013 vond het eerste werkbezoek plaats en het traject dat toen werd ingegaan is onlangs afgesloten. Het academisch ziekenhuis Leiden nam in de tussentijd diverse concrete maatregelen om de stomazorg te verbeteren. Uw   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Nieuw inkoopbeleid CZ: miskenning belangen stomadragers

In 2016 scherpt het CZ concern (CZ, Ohra, Delta Lloyd, CZdirect en PZP) haar inkoopbeleid voor hulpmiddelen verder aan. Door de wijze waarop CZ nu selectief gaat inkopen, lijkt het erop dat CZ toegeeft aan de wens van de Stomavereniging. Van één naar twee leveranciers is inderdaad meer keuzevrijheid, maar niet de keuzevrijheid die de   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Hoger beroep CZ en fabrikant Hollister: 16 maart

In het decembernummer van Vooruitgang berichtten wij over de stand van zaken over de wens van CZ om nog maar met één leverancier van stomamaterialen in zee te gaan. Wij meldden toen dat de stomavereniging zich in het hoger beroep van CZ voegt aan de kant van fabrikant Hollister BV om het standpunt te bekrachtigen   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Ziekenhuiswerkbezoeken voor betere stomazorg

De stomavereniging vindt het belangrijk dat ziekenhuizen goede stomazorg leveren. Om hen daarbij te helpen, gaat beleids-medewerker Christel van Batenburg samen met een vrijwilliger van de stomavereniging op werkbezoek. Soms vragen ziekenhuizen hier zelf om. De stomavereniging benadert deze instellingen ook actief als daar aanleiding voor is, als er bijvoorbeeld klachten binnen-komen over de stomazorg   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2017

U bent tevreden met de Stomavereniging!

Hoe tevreden bent u met de dienstverlening en de activiteiten van de Stomavereniging? Dat was de vraag die Levenmetkanker (vertegenwoordiger van diverse kankerpatiëntenverenigingen) namens de stomavereniging stelde in de ledenraadpleging eind 2014. U heeft massaal de vragenlijst ingevuld: er kwamen ruim 1200 enquêtes terug; meer dan bij vorige ledenraadplegingen in 2011 en 2012. En nog   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2017

Onduidelijkheden rondom dagprijssystematiek CZ

In januari van dit jaar voerde CZ (Delta Lloyd en OHRA) een nieuwe dagprijssystematiek in voor de vergoeding van stomamaterialen. Ondanks een brief van de zorgverzekeraar aan verzekerden, met uitleg hierover, zijn er nog altijd onduidelijkheden bij sommige van onze leden. Dit blijkt uit de reacties die bij de stomavereniging binnenkomen hierover. In de vorige   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2017