Restitutiepolis bij CZ?

Heeft u een restitutiepolis bij CZ? En zit u bij een niet-gecontracteerde medisch leverancier? Dan gelden er een aantal regels: Bij zowel de natura- als de restitutiepolis moet een aanvraag worden ingediend bij CZ. In het kort: CZ toetst of er sprake is van verzekerde zorg en of verzekerde in zijn situatie is aangewezen op   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 21 november 2016

Resitutiepolis bij CZ?

Heeft u een restitutiepolis bij CZ? En zit u bij een niet-gecontracteerde medisch leverancier? Dan gelden er een aantal regels: Bij zowel de natura- als de restitutiepolis moet een aanvraag worden ingediend bij CZ. In het kort: CZ toetst of er sprake is van verzekerde zorg en of verzekerde in zijn situatie is aangewezen op   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2017

Zo werkt goede stomazorg

Artsen, de adviseur kwaliteit, de manager poliklinieken, de stomaconsulenten en de Stomavereniging hebben samengewerkt aan het verbeteren van de stomazorg in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Verbetering van de stomazorg, dat was het doel. En dat doel is bereikt: “Patiënten krijgen betere informatie en de stomaconsulenten zijn vaker bereikbaar”, zegt Christel van Batenburg, beleidsmedewerker   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2017

Al een brief ontvangen van CZ over de plannen in 2016?

CZ contracteert met ingang van 1 januari 2016 twee leveranciers voor stomamaterialen, namelijk Mathot en MediReva. CZ verzekerden die momenteel zijn aangesloten bij andere medisch speciaalzaken, zullen in 2016 moeten overstappen naar één van deze twee leveranciers. U ontvangt daarover een brief of misschien heeft u deze brief al ontvangen. Voor wie geldt dit? Mensen   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 30 april 2017

Uw zorgverzekering: alles op een rijtje

Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit de basisverzekering te geven die u nodig heeft? Wist u dat u uw basisverzekering bij de ene verzekeraar kunt hebben en uw aanvullende verzekering   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Wie bepaalt welk stomamateriaal nodig is?

Steeds vaker krijgen mensen niet de medische hulpmiddelen die passen bij hun aandoening. Dit zegt Francis Bolle, lobbyist van de vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&VN), in het AD. Zij doelt op continentie- en stomamateriaal en katheters. Bij verkeerd gebruik kunnen deze ernstig lichamelijk letsel opleveren en tot hoge extra zorgkosten leiden. De   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Stomavereniging neemt deel aan overleg met minister Schippers

De Tweede Kamer heeft aangegeven bij Minister Schippers dat zij klachten krijgt over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg. Zorgverzekeraars zouden onder andere te weinig rekening houden met de patiënt. Ook uit een verkenning van ZonMw in opdracht van minister Schippers blijkt er ruimte te zijn voor verbetering. Om dit te realiseren gaat minister Schippers de komende   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Wereld Stomadag 2015: anekdotes en verhalen, foto’s en films

Op zaterdag 3 oktober, Wereld Stomadag, werd wereldwijd stilgestaan bij stoma’s. Het thema van deze driejaarlijkse dag was ‘Veel verhalen, één stem’. De Stomavereniging vroeg mensen met een stoma hun persoonlijke verhalen op te sturen en te vertellen wat hun stoma voor hen betekent. Het aantal inzendingen was groot. Via de mail kregen we tal   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2017

Feiten en fabels over plannen CZ in 2016

Ik heb van CZ een brief ontvangen dat ik per 1 januari 2016 moet overstappen naar Mathot of MediReva voor de levering van stomamateriaal. Mag dit zomaar? De Stomavereniging kan de nieuwe situatie niet meer veranderen. Ook juridisch niet. Dus u zult per januari 2016 een keuze moeten maken om over te stappen naar MediReva   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 30 april 2017

Ledenraad vergadering 23 september 2015

Tijdens deze vergadering zijn het Strategisch Meerjarenplan 2016-2018, Jaarplan 2016, Meerjarenbegroting 2016-2018 en Jaarbegroting 2016 goedgekeurd. Ook zijn de wijzigingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2016