Interview Kim in Libelle

Afgelopen week stond Kim in de Libelle met haar verhaal over ‘de dag nadat zij een stoma kreeg’. Hierin vertelt ze wat er door haar heen ging toen ze net de operatie voor haar ileostoma achter de rug had. Ze was toen pas 29 jaar oud! Kim kampte al jarenlang met chronische buikpijn. Na al   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 2 mei 2017

Zorgverzekeraars controleren zorgnota’s beter

Zorgverzekeraars controleren zorgnota’s steeds beter. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt vooral omdat zorgverzekeraars onder verscherpt toezicht staan. Dus controleer uw eigen nota goed, voordat u het naar de zorgverzekeraar stuurt voor vergoeding. Juiste nota belangrijk voor vergoeding Het is belangrijk dat zorgaanbieders de juiste nota indienen. Maar   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2016

Voorlichting bij stomaproblemen: wat willen stomadragers?

Vier HBO-Verpleegkundestudenten van Saxion Hogeschool hebben in opdracht van de Stomavereniging onderzoek gedaan naar de wensen van stomadragers voor het ontwikkelen van een informatievoorziening om lichamelijke stomaproblemen (stoma- en huidproblemen) te kunnen herkennen en behandelen. Zij hebben hierbij samengewerkt met beleidsmedewerker Christel van Batenburg van de Stomavereniging. Het onderzoek is gerelateerd aan het promotieonderzoek van   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2016

Stomabreuken en matjes: 5 vragen

Sommige stomadragers kampen na de aanleg van hun stoma met een breuk (ook wel parastomale hernia genoemd). Een stomabreuk is gemakkelijk te herkennen: onder of om de stoma ontstaat een bult die met liggen verdwijnt en met persen erger wordt. Er bestaan technieken om met zogenaamde matjes of ‘meshes’ de breuk operatief te herstellen. Ook   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2017

Maak stoma bespreekbaar, ook voor migranten

Veel migranten stomadragers blijven onzichtbaar omdat zij zich voor hun stoma schamen. Moslimmannen voelen zich bijvoorbeeld met hun stoma onrein. Migranten vrouwen lopen het risico door hun partner te worden verstoten omdat hun lichaam anders is geworden. Boy Da Costa Gomez, voorzitter regio Zuid-Holland van de Stomavereniging, zet zich in om het taboe rondom stoma   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2017

Nieuwe techniek maakt stomazakjes geurvrij

De startup ‘Plasma Pendix’ uit Eindhoven ontwikkelt een nieuwe technologie waardoor stomazakken gegarandeerd geurvrij worden. Nu werken stomazakjes nog met een koolstoffilter die de geur neutraliseert. Maar die filters raken vaak verstopt en soms komt op onverwachte momenten toch nog geur vrij. Dit veroorzaakt veel ongemak en onzekerheid bij stomadragers. Een innovatief project dat mede   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2017

Ledenvergadering 28 januari 2016

Tijdens deze vergadering is de aangepaste begroting voor 2016 goedgekeurd. Daarnaast is de bijstelling van het Huishoudelijk Reglement omtrent benoeming leden van de Ledenraad wanneer het aantal kandidaten voor verkiezing onvoldoende is, goedgekeurd. Ook zijn Rein van der Leeuw, Babs Banning, Carl-Peter Cremers tijdens deze vergadering unaniem herbenoemd als bestuursleden.

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2016

Gehandicaptenverdrag van de VN goedgekeurd

De Tweede Kamer stemde donderdag in met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit betekent dat volgens het Verdrag iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het VN verdrag werd opgesteld in 2006. Dit Verdrag moet mogelijk maken dat gehandicapten toegang tot bedrijven en   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2017

Belastingaangifte zorgkosten loont!

Geeft u veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen? Maak dan gebruik van de aftrek van zorgkosten bij de aangifte van inkomstenbelasting. In dit artikel een kort stappenplan. Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2015. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2016. Voorbereiding Hebt u nog geen DigiD?   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2017

Stomavereniging vraagt reactie Volkskrant vanwege onjuiste kop

Op vrijdag 8 januari 2016 verscheen in de Volkskrant een bericht met een kop waarin een wijkverpleegkundige zou hebben gezegd: ‘De stoma’s zijn rondgebracht’. De Stomavereniging en leden van de Stomavereniging hebben met verbazing dit bericht gelezen. Er is daarom telefonisch contact gezocht met de redactie van de Volkskrant. Uit het telefoongesprek bleek dat er   Verder lezen…

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2017